خانه

New Pictureهوالناطق

دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) دریچه ای در تاریکی.

در این دوران که  شخصیت انسان ها را تنها با پول و ماشین می بینند همه فکر می کنند که مدارسی خوب و با امکانات که آدم های موفق و دانشجویان تراز اول می سازد، تنها در مناطق پول خیز و بالا نشین قرار دارد.

اما اینجا درست در پایین نقشه شلوغ تهران در یکی از دیده نشده ترین مناطق، روزنه ی امیدی به طور محسوس، چشم خیلی ها را قلقلک می دهد؛ اینجا مدرسه ای وجود دارد که گرچه بدون شک، درصدی از امکانات مدارس اسم و رسم دار را ندارد، اما نتایجی را بدست می آورد که آرزوی خیلی از آنهاست و طعنه به بزرگترین مدارس ایران می زند.

آری؛ دبیرستان امام حسین (ع) تنها با توکل به خدا و تلاش شبانه روزی و صادقانه کادری همدل توانسته در کم تر از یک دهه بیش از صد دانش آموز موفق با رتبه دو رقمی و سه رقمی تقدیم این مرز و بوم کند، وحال تنها امید شیفتگان دانشی است که گرچه پولشان از پارو بالا نمی رود، اما استعداد هایشان می تواند پرچم ایران را تا آسمان ها بالا ببرد.